Projekt

“Science is messy, and the results of research rarely conform fully to plan or expectation. ‘Clean’ narratives are an artefact of inappropriate pressures and the culture they have generated.”

Tell it like it is. Nat Hum Behav 4, 1 (2020)

 

Głównym celem projektu jest opracowanie i charakterystyka grupy materiałów kompozytowych, dostosowanych właściwościami do technik wytwarzania przyrostowego (druku 3D) dla potrzeb elektroniki strukturalnej.

W toku realizacji projektu zostanie zaplanowany i przeprowadzony szeroki front badań nad zróżnicowanymi kompozytami na bazie polimerów i fazy metalowej, węglowej, ceramicznej, materiałów półprzewodnikowych i innych rodzajów fazy funkcjonalnej – w tym również w formie nanomateriałów – ze szczególnym naciskiem na badania dyspersji i reologii materiałów, podstawowych właściwości elektrycznych (rezystywność, właściwości dielektryczne, szumy), wpływu czynników mechanicznych i środowiskowych, a także innych właściwości funkcjonalnych (optycznych, magnetycznych, termicznych). Badania będą ukierunkowane na techniki FDM, SLS, druku bezpośredniego, PolyJet, druku aerozolowego. Ostatecznie przygotowane zostaną demonstratory aplikacji w postaci układów elektronicznych i mechatronicznych.

Wynikiem projektu będzie usystematyzowana wiedza odnośnie wytwarzania elementów i obwodów elektroniki strukturalnej Pozwoli to na opracowanie nowatorskich obwodów zintegrowanych w konstrukcjach mechanicznych, pojazdach, w telekomunikacji czy aparaturze biomedycznej. Realizacja projektu wpłynie na zintensyfikowanie krajowych prac badawczych w dziedzinie alternatywnych technik wytwarzania, szczególnie w obszarze wysokozaawansowanych aplikacji elektronicznych. Bezpośrednia korzyść dla społeczeństwa i gospodarki to rozwój innowacyjnych technologii w przeciwwadze do dominujących usług i podwykonawstwa.

Akronim projektu 3WELES pochodzi od 3-Wymiarowej ELEktroniki Strukturalnej. A kim jest  Weles?