3D drukowane systemy pozyskiwania energii odpadowej ze smogu elektromagnetycznego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego naboru wniosków (1/2023) w działaniu Proof of Concept finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Działanie Proof of Concept umożliwia zdobycie dotacji na realizację prac B+R w celu weryfikacji postawionej hipotezy badawczej oraz potencjału wdrożeniowego wyników badań.

Wśród 28 projektów rekomendowanych do finansowania znalazł się również nasz: 3D drukowane systemy pozyskiwania energii odpadowej ze smogu elektromagnetycznego

Celem projektu jest zastosowanie opatentowanych kompozytów przewodzących dostosowanych do druku 3D techniką FDM do wytwarzania anten i układów pozyskiwania energii odpadowej z fal radiowych (RFEH). Pozwoli to na wytwarzanie oraz integrację układów pozyskiwania energii z elementami konstrukcyjnymi tworząc systemy elektroniki strukturalnej.