Nanomateriały węglowe w technologii elektroniki drukowanej

Książka powstała z potrzeby przedstawienia w prosty i zrozumiały sposób aspektu zastosowania nanomateriałów węglowych w elektronice i zestawienia rozproszonych wyników dorobku zespołów naukowych z całego świata. Konieczność stworzenia takiego opracowania wynika z braku tak obszernie zredagowanej w języku polskim literatury dotyczącej zastosowania nanomateriałów węglowych w elektronice drukowanej, a nawet w literaturze zagranicznej możemy trafić jedynie na bardzo szczegółowe opracowania dotyczące specyficznych rozwiązań, jak zastosowania biomedyczne, optoelektroniczne czy sensorowe. Dodatkowo, czytelnik zainteresowany szerszym spojrzeniem na prace prowadzone w zakresie zastosowania nanomateriałów węglowych w elektronice drukowanej, znajdzie tu wiele odnośników do już opublikowanych opracowań w literaturze krajowej i zagranicznej. W książce przedstawiony jest także dorobek autora związany z opracowaniem drukowanych warstw rezystywnych, elektrod transparentnych, struktur elektroluminescencyjnych, ogniw fotowoltaicznych, czujników wielkości fizycznych i chemicznych, warstw i ścieżek do zastosowań elektroniki wysokich częstotliwości i grzałek. Opisane są szczegółowe badania nad opracowanymi materiałami i strukturami elektronicznymi, obejmujące szereg badań nad właściwościami elektromechanicznymi warstw z nanomateriałami węglowymi, zależności między parametrami procesu nanoszenia a rezystywnością otrzymywanych warstw kompozytowych, oraz charakterystyka mechanizmów przewodnictwa elektrycznego obserwowanych w warstwach kompozytowych z nanomateriałami węglowymi.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2017, ISBN 978-83-7814-611-7.

Pełna wersja książki dostępna jest w księgarniach i na platformie wydawniczej IBUK Libra.